Požární ochrana

Poskytujeme komplexní služby v oblasti požární ochrany pro administrativní objekty, výrobní provozy, skladovací provozy a ostatní činnosti. Zajišťujeme veškeré revize související s požární ochranou.

Provádíme revize:

 • zařízení pro zásobování požární vodou
 • hromosvodů
 • elektro
 • plynu
 • hasících přístrojů
 • požárních hydrantů

Speciálně nabízíme:

 • prodej hasících přístrojů
 • servis hasících přístrojů
 • pravidelné revize hasících přístrojů
 • opravy hasících přístrojů
 • plnění hasicích přístrojů

Firma Pohas s.r.o. při komplexní službě v oblasti požární ochrany zajišťuje níže uvedené činnosti pro objednavatele na úseku požární ochrany vyplývající ze zákona ČNR č. 133/85 Sb. ve znění pozdějších a prováděcích předpisů.

Zajišťujeme služby:

 • řízení činnosti na úseku požární ochrany po odborné stránce
 • školení a odborná příprava zaměstnanců pověřených činností na poli požární ochrany
 • stanovení druhu a množství technických prostředků požární ochrany ve společnosti
 • odborná příprava požárních hlídek
 • zpracování základní dokumentace požární ochrany
 • aktualizace dokumentace požární ochrany
 • rozmístění bezpečnostních a výstražných tabulek
 • preventivní požární prohlídky ve všech prostorách
Uložit odkaz do záložek.