Revize a opravy elektrozařízení

Poskytujeme služby v oblasti revizí a oprav elektro zařízení a strojů, přístrojů a nářadí dle platných norem.
Jedná se zejména o provádění oprav na elektro rozvodech a zařízení a dále o provádění pravidelných revizí jak předepisují právní předpisy (elektro zařízení, el. ručního nářadí, el. spotřebičů aj.).

V součinnosti s dalšími spolupracujícími osobami zajišťujeme revize všech ostatních vyhrazených technických zařízení

 • plynu ( rozvod plynu, zásobníky plynu včetně plynových spotřebičů a kotelen)
 • tlakových nádob (expanzní nádoby, zásobníky stlačeného vzduchu aj.)
 • zdvihacích zařízení ( autozvedáky, výtahy aj.)

K provádění revizí používáme nové digitální zařízení firmy Metra Blansko pravidelně cejchované.

Zajišťujeme:

 • revize elektro zařízení – dle ČSN 331500
  (revize zařízení objektů třídy A do 1000 V)
 • revize elektrického ručního nářadí – dle ČSN 331600
  (revize všech typů elektrického ručního nářadí se zápisem na kartu)
 • revize elektrických přístrojů – dle ČSN 331610
  (revize vybavení kanceláří, dílen, skladů aj.)
 • revize hromosvodů – dle ČSN 331500
  (revize kromosvodů objektů třídy A aj.)
 • opravy elektroinstalace
  (údržba a opravy vnitřní elektrické instalace aj.)
 • odstranění závad zjištěných při revizích
  (odstranění drobných závad, kde není potřeba závažných zásahů do elektro instalace či elektro přistrojů)
 • zpracování harmonogramu revizí
  (dle platných předpisů s výhledem na pět let)
 • určení vnějších vlivů prostředí na elektrické zařízení
  (jmenování komise, zápis komise a určení prostředí)
 • přihlášky k odběru elektrické energie
Uložit odkaz do záložek.