Správa a údržba nemovitostí

Firma Pohas s.r.o. nabízí běžné služby v oblasti správy a údržby (správcovství) v administrativních objektech, výrobních provozech, domácnostech a v ostatních prostorách. Pro objednatele jsme schopni k zajištění bezproblémového a bezporuchového provozu všech zařízení, technologických vybavením aj. zajistit běžnou údržbu a servis. Pohotovost ke službě zajišťujeme včetně sobot, nedělí a svátků.

Při správě a údržbě nemovitostí zajišťujeme zejména tyto služby:

 • obsluha plynové kotelny dle vydaného provozního řádu, která je určena pro vytápění budov a provozů, skladových hal apod.
 • obsluha strojovny vzduchotecniky dle provozního řádu
 • obsluha chladícího zařízení dle provozního řádu a ve stanoveném rozsahu vykonávat činnosti při jeho obsluze
 • kontrola provozu čističky odpadních vod pro provozní budovy a pro mycí boxy dle provozního řádu, odebírat vzorky ke kontrole OHS, kontrolovat funkčnost filtrů a vyměňovat je za nové, kontrolovat funkčnost odlučovače ropných látek
 • vést evidenci odečtu měřidel spotřeby elektrické energie, vody a plynu a dbát na hospodárnost této spotřeby
  zajišťovat servisní opravy všech technologických zařízení
 • provádět nenáročnou běžnou údržbu k zajištění provozu technologických zařízení a odstraňovat drobné poruchy v jejich provozu, k nimž není třeba účast servisního technika
 • podle potřeby zajistit úklid a strojní zametání provozních komunikaci a venkovních skladových ploch vlastnimi silami nebo prostřednictvím smluvního partnera
 • zajistit pravidelný odvoz kontejneru s odpadem
 • průběžné udržování okolí budovy (sekání trávy, hnojení trávy, zalévání trávy a dřevin, údržba porostů, úklid přilehlých ploch)
 • zajistit bezpečnou schůdnost chodníku a venkovních prostor v zimním období, zejména odstraněním sněhové pokrývky z jejího povrchu
Uložit odkaz do záložek.